Actueel

Is het ooit veilig genoeg?

In 2017 steeg het aantal arbeidsongevallen met 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Al vijf jaar is er een stijgende lijn in het aantal meldingen van arbeidsongevallen. In het jaarverslag van de Inspectie SZW was gelukkig ook een positieve trend zichtbaar. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is in 2017 met 20 gedaald ten opzichte van 2016.

Het hoeft geen verdere toelichting dat een ernstig arbeidsongeval een flinke impact heeft op het bedrijf. In eerste instantie natuurlijk op menselijk vlak omdat het een ingrijpende gebeurtenis is waarbij vaak ook eerste hulp verleend moet worden door collega’s en omstanders. Nadat de emoties enigszins onder controle zijn komt de focus al vrij snel te liggen op de formele kant en dan met name de aansprakelijkheid. De werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen blijft de gemoederen dan ook bezighouden. In dit artikel wil ik kort ingaan op dit thema. Centraal daarbij staat de aansprakelijkheid voor werkgevers tijdens de uitoefening van werkzaamheden ( artikel 7:658 BW ) en op grond van goed werkgeverschap ( artikel 7:611 BW ).

Artikel 7:658 BW is niet alleen bedoeld tot bescherming van werknemers maar ook voor arbeidskrachten zonder arbeidscontract. De ruimte waarin en de werktuigen en gereedschappen waarmee gewerkt wordt moeten op een manier onderhouden en ingericht zijn dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk geen schade lijdt. In ongevalssituaties wordt de werkgever vaker wel dan niet aansprakelijk gehouden. De werkgevers die hier aan ontkomen zijn werkgevers die aantoonbaar proactief bezig zijn met het creëren van een optimaal veiligheidsniveau. Het hebben en actueel houden van de Risico Inventarisatie & Evaluatie ( RI&E ) is hierbij een essentieel onderdeel. Het mag duidelijk zijn dat een optimaal veiligheidsniveau een dynamisch geheel is. Wat vandaag de dag nog geldt als de norm kan volgende week alweer verleden tijd zijn. Kortom, aan deze cyclus komt geen einde. En dat is exact wat de wetgever bedoeld heeft.

Bij aansprakelijkheid kom je vervolgens automatisch uit bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij ernstige bedrijfsongevallen kan een goede en sluitende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zelfs bepalend zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Los van het morele aspect om ervoor te zorgen dat de letselschade van een werknemer, uitzendkracht, stagiair of zzp’er adequaat en goed geregeld wordt.

Voor advies over dit onderwerp of een toetsing van uw lopende aansprakelijkheidsverzekering kunt u contact met me opnemen. Bel hiervoor 06-33382097 of stuur een mail met uw contactgegevens naar info@vandevenrisicobeheer.nl.

In mijn volgende artikel komt het onderwerp ‘goed werkgeverschap’ aan bod.

Duidelijk advies? Een persoonlijk gesprek? Of een andere vraag... Neem contact met ons op!