Actueel

Zorgt de stikstofcrisis voor extra schade na een brand?

De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat projecten die door hun nieuwe uitstoot van stikstof de neerslag daarvan op een natuurgebied verhogen, voortaan niet zomaar zijn toegestaan. De conclusie van het  onlangs gepubliceerde rapport van de Commissie Remkens laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zaken moeten radicaal anders.  Inmiddels zijn er vele mogelijke gevolgen de revue gepasseerd wanneer het gaat om mobiliteit, de agrarische sector en de bouw.  In deze bijdrage wil ik bij een gevolg stilstaan dat ik nog niet voorbij heb zien komen maar voor ondernemers uitermate belangrijk kan zijn. Heeft de stikstof problematiek ook gevolgen voor  de inrichting van de bedrijfsschadeverzekering?

Vandaag de dag is ongeveer de helft van de bedrijven nog steeds onvoldoende verzekerd tegen de gevolgen van bedrijfsschade na een calamiteit als een grote brand. Twee belangrijke oorzaken zijn hiervan de oorzaak. Onderschatting van het risico enerzijds en het onvoldoende rekening houden met de toekomst anderzijds.

Bij het inrichten van een bedrijfsschadedekking wordt namelijk nog steeds te veel teruggekeken. Het verzekerde jaarbelang wordt vaak vastgesteld op het laatste boekjaar. Cijfers die zo maar weer zo’n anderhalf jaar oud zijn. Verre van actueel dus. Daarnaast is het vaststellen van het jaarbelang zelf ook nog een aandachtspunt. Regelmatig blijkt bij schade dat kosten die als variabel gezien werden helemaal niet variabel zijn omdat blijkt dat ze na een calamiteit toch gewoon doorlopen.

Verder is het kiezen van een juiste uitkeringstermijn een tweede belangrijke pijler voor een goede bedrijfsschadeverzekering. Op dit punt worden de zaken met regelmaat rooskleuriger ingeschat dan dat ze in werkelijkheid zijn. Bij het vaststellen van een juiste uitkeringstermijn komen verschillende vragen aan de orde. Hoe lang duurt het voordat de restanten opgeruimd zijn? Hoe lang zijn de levertijden van cruciale machines? Welke tijd is nodig om het pand te herbouwen? Zijn de klanten trouw en kunnen we ze behouden? Kan ik productie uitbesteden? Hoe lang duurt het voordat de benodigde bouwvergunning verleend wordt? Bij totaal verlies moet er namelijk weer een bouwvergunning aangevraagd worden. En dan komen de gevolgen van de stikstofcrisis om de hoek kijken. Wordt er op een redelijke termijn een vergunning verleend of wordt het een juridische procedure? En mag je op dezelfde plaats terugbouwen of moet het bedrijf zelfs verplaatst worden? Omdat de politiek druk doende is om het stikstofbesluit om te zetten in beleid ligt het antwoord niet voor het oprapen. Feit is wel dat je als ondernemer kunt en in mijn ogen moet anticiperen. Mijn advies luidt dan ook om de uitkeringstermijn veiligheidshalve ( tijdelijk ) uit te breiden. Dit heeft dan met name te maken met de onvoorspelbaarheid van de doorlooptijd voor de aan te vragen bouwvergunning.

Voor advies over dit onderwerp en om eens vooruit te kijken wanneer het gaat over de bedrijfsschadeverzekering ga ik graag met u in gesprek. Dan voorkomt u extra schade na een brand.  Bel hiervoor 06-33382097 of stuur een mail met uw contactgegevens naar info@vandevenrisicobeheer.nl 

Duidelijk advies? Een persoonlijk gesprek? Of een andere vraag... Neem contact met ons op!